Kolejki w lunaparkach

Kolejka górska Ti-Tac Tornado

Kolejka górska Ti-Tac Tornado znajdująca się w Polsce posiada szereg podstawowych parametrów, wśród których warto wymienić następujące: wysokość kolejki wynosi 21 metrów, maksymalna prędkość jaką uzyskuje wynosi 60 kilometrów na godzinę, maksymalne przeciążenie wynosi 4,2 g, czas jazdy kolejką wynosi 54 sekundy, posiada dwie pętle, składa się z jednego pociągu, a pociąg ten posiada dwadzieścia cztery miejsca. Kolejka górska jest urządzeniem rozrywkowym, które instaluje się w parkach rozrywki. Klasyczna kolejka górska posiada wysokie wzniesienia, strome spadki oraz gwałtowne zakręty. Po tej trasie porusza się pociąg wraz z pasażerami. Pasażerowie podczas przejazdu doznają silnych wrażeń, które są spowodowane następującymi po sobie zmianami grawitacyjnymi, takimi jak przeciążenia oraz nieważkość. Podczas tych wrażeń powstają zaburzenia błędnika oraz pasażerowie czują stan grozy. Jeśli chodzi o działanie takich kolejek, to większość kolejek jest napędzana za pomocą siły grawitacji. Specjalny łańcuch wciąga łańcuch na szczyt wzniesienia, które jest jako pierwsze w torze i zazwyczaj jest najwyższe. Ponadto na szczycie tego najwyższego wzniesienia znajduje się niewielki płaski odcinek toru, który poprzedza krótki zjazd. Nazywa się to predrop. Ten predrop przechodzi później we właściwy zjazd. Ten zjazd służy przede wszystkim odciążeniu łańcucha. Pociąg w tym momencie odczepia się od łańcucha i tym samym nie obciąża silnika. Odczepienie to ma miejsce jeszcze na płaskim odcinku.

Podobne

Kolejka górska rocket coaster
Kolejka górska rocket coaster firmy International Amusement Industries nabiera prędkości do ponad 100 kilometrów na godzinę zaledwie w trzy sekundy. Takie kolejki spotykane są w dwóch rodzajach: kolejki niższe oraz kolejki wysokie. Kolejki niższe posiadają ostre zakręty oraz niskie wzniesienia, natomiast kolejki wysokie posiadają elementy typu Top Hat, czyli są to wysokie wieże, które posiadają pionowy wjazd oraz pionowy zjazd i są to krótkie kolejki. Kolejki górskie typu rocket nie posiadają prawie w ogóle inwersji, jednakże takowe się zdarzają. Do najbardziej typowych inwersji tej kolejki należą: heartline roll oraz pętla norweska, która łączy w sobie cechy imelmanna oraz pętli nurkującej. Kolejnym typem kolejki jest kolejka odwrócona, czyli Intamin Inverted Coaster. Tutaj pociągi są podwieszone pod torem. Sam pociąg składa się od pięciu do siedmiu wagonów. Każdy wagon posiada miejsca dla czterech pasażerów. Miejsca te są umieszczone w dwóch rzędach. Kolejka ta posiada dwie formy. Jedną z nich jest kolejka, która...

Drewniana kolejka prefabrykowana
Drewniana kolejka prefabrykowana jest kolejką, której cechą charakterystyczną jest to, że jest składana z gotowych elementów, które wcześniej zostały wytworzone w fabryce. Kolejka ta posiada duże przeciążenia ujemne oraz gładkość jazdy. Pociąg składa się tutaj z od czterech do sześciu wagonów. W każdym wagonie znajdą się miejsca dla sześciu pasażerów, którzy rozmieszczenie będą w trzech rzędach. Inwersje jest terminem, który oznacza element kolejki. Element ten przechyla pociąg o więcej niż 155 stopni. Każdy moment, w którym pociąg odwraca pasażerów jest inwersją. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to w kolejkach górskich powinno być ono szczególnie zachowane. Pracą kolejek górskich strują komputery. Operator kolejki górskiej ma za zadanie niewiele funkcji. Są to między innymi: ustalenie momentu odjazdu pociągu ze stacji, uruchomienie łańcucha wyciągowego, otwarcia oraz zamknięcia zabezpieczeń, jak również w razie potrzeby awaryjnego zatrzymania pociągu. Awaryjnego zatrzymania pociągu może dokonać również sam komputer. Kolejki o dużych gabarytach mogą obsługiwać kilka pociągów jednocześnie....

System hamulcowy w kolejkach górskich
Kolejki górskie przeważnie posiadają hamulce cierne. Hamulce takie składają się z dwóch albo większej ilości siłowników. Siłowniki te zaciskają płyty cierne na klockach. Klocki te umieszczone są na podwoziu pociągu. Ponadto jak system hamulcowy w kolejkach górskich stosuje się także hamulce elektromagnetyczne. System ten zbudowany jest w następujący sposób. Pociągi połączone są ze sobą hakami, które są umieszczone na klockach hamulcowych. Natomiast przednia i tylna część klocka, które są umieszczone na pierwszym oraz ostatnim wagonie służą jako zaczep podczas wciągana pociągu na górę, jak również jako zderzak. Ponadto na łańcuchach wyciągowych są zastosowane dodatkowe specjalne zabezpieczenia, które chronią pociąg przed zjazdem do tyłu w przypadku zatrzymania się łańcucha. Zabezpieczenie to nazywa się fachowo anti-rollback device. Zabezpieczenie to jest wykonane ze specjalnych ząbków, po których przesuwa się zapadka. Zapadka ta jest umieszczona pod pociągiem. Terkotanie, które słyszymy podczas wciągania pociągu wydaje właśnie ta zakładka. Mechanizm działania tego zabezpieczenia polega na...

Inwersje w kolejkach górskich
W przypadku kolejek bez żadnych inwersji jako zabezpieczenie służą specjalne rączki, które są dociskane z góry na nogi lub też po prostu pasy. Natomiast w kolejkach z inwersjami znane są zabezpieczenia, które są zamykane z góry na ramiona. W niektórych jednak kolejkach, gdzie mamy do czynienia tylko z pętlami zdarza się, że nie ma żadnych zabezpieczeń, ponieważ działająca tutaj siła odśrodkowa utrzymuje pasażerów na miejscu. Kolejki górskie są w miarę bezpieczne, ale zdarzają się nieprzyjemne wypadki. Głównym prowodorem wypadków są błędy komputera albo też uszkodzenia mechaniczne. Zdarza się, ze do wypadków doprowadza także bezmyślność pasażerów kolejki górskiej. Do kolejki górskiej nie można wsiadać żując gumę, ponieważ grozi to uduszeniem się. Nie można także wsiadać do niej z ciężkimi przedmiotami, ponieważ taki przedmiot wypadając może kogoś zranić. Nie można także wsiadać do kolejki w okularach. Ponadto do kolejek górskich nie mogą wsiadać osoby cierpiące na choroby serca, choroby błędnika czy też...